Kode 160 utrykningskompetanse

 

Vi tilbyr:

  • Kurs kode 160 kompetansebevis utrykningskjøring
  • Vedlikeholdskjøring utrykning

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) er godkjent kursarrangør for utrykningskurs av Statens Vegvesen – Link til Statens Vegvesens oversikt

Gjennom en avtale med erfarne instruktører tilbys både grunnkurs på kompetansebevis for utrykning (Kode 160) og kurs i vedlikehold av kompetanse på utrykning.

Det å kjøre med utrykning har høy risiko og kvaliteten på opplæringen og undervisningen er viktig.
Våre instruktører har til sammen 45 års erfaring som utrykningsinstruktører og 60 års erfaring med utrykningskjøring fra politiet, ambulanse og brannvesen.

Vi holder til i Tønsberg, men holder også kurs på sentrale østlandsområde.
Vi har skolebiler og instruktører i Oslo og i Tønsberg.

 

Hos oss er målet å gjøre deg trygg og veilede deg hele veien – «godt nok» er ikke noe vi sikter på.  Hos oss er kvalitet og tett oppfølging i hovedfokus.

 

Ta kontakt for for neste kursdato og les gjerne informasjonen under – der finner du priser og nyttig informasjon.

Har du behov for førerkort i utrykningskjøring (kompetansebevis kode 160), eller trenger du vedlikehold av utrykningskompetansen?

Utrykningskompetanse er et begrep som brukes innen nødetater som politi, brannvesen og ambulanse. Det refererer til evnen og tillatelsen til å kjøre med utrykning, det vil si med blålys (og evt sirene), for å komme raskt til steder der det er behov for hjelp.

Utrykningskompetanse krever spesifikk opplæring og sertifisering, da det er viktig å kjøre trygt og effektivt samtidig som man tar hensyn til trafikken og sikkerheten til både en selv og andre trafikanter.

Opplæringen er strengt regulert og vil etter endt oppnådd kompetanse kunne vi muligheten for å få førerrett (kode 160) på førerkortet.

For å få muligheten til å erverve deg kompetansebevis for utrykning hos Statens Vegvesen, må man tilfredstille noen krav.

Her er kravene som gjelder for kunne ta kompetansebevis for utrykning.

  • Du må ha fyllt 20 år innen opplæringen starter
  • Du må ha hatt førerkort klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • Du må dokumentere tilhørighet til en etat, tjeneste eller frivillig organisasjon hvor det er behov for utrykningssertifikat. Dersom du er under utdannelse til slik tjeneste, må du levere dokumentasjon på dette.
  • Før oppstart levere godkjent helseattest fra lege at helsekrav for førerrett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt

Den som skal ha utstedt kompetansebevis for utrykningskjøring må i tillegg til å oppfylle kravene i første ledd

a) ha gjennomført all obligatorisk opplæring for utrykningssjåfører (dette hjelper vi deg med)
b) ha bestått teoretisk og praktisk Utrykningsprøver etter reglene i § 30 og § 31 (dette hjelper vi deg med)
c) ikke ha fylt 65 år ved første gangs utstedelse.

PRISER:

Grunnkurs kode 160                                   Kr. 27.900,-
(Ved flere enn 3 deltagere – ta kontakt for avtalepris)

Prisen inkluderer alle kostnader til kode 160, foruten utgifter til egen helseattest og gebyrene til Statens Vegvesen (link til gebyrer her: )

Ved ikke bestått oppkjøring stiller vi med to timer individuell kjøring før neste oppkjøring som også er inkludert i kursprisen.

Etter to ikke-godkjente oppkjøringer tilbyr vi dette:

Leie bil til førerprøve                                                              kr     2.280,-

Singel kjøretime                                                                      kr     1.080,-

*) Det er ikke mva på undervisning

Vedlikeholdskjøring –  kode 160

Etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en del av virksomheten plikter å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling.
Link for forskriften HER

Vår anbefaling er at dette gjøres minst hvert 5. år, for å være i tråd med intensjonen i forskriften. For de som kjører sjelden og lite utrykning (eks Røde Kors eller Norsk Folkehjelp) anbefaler  vi dette hvert år eller annen hvert år.

Gjennomføring

I forkant av kursene vil vi sende link til nettbasert teorimodul for å repetere grunnleggende teorikunnskaper (fysikk og fartslære, lover og regler m.m.) med avsluttende tester, som må gjennomføres på nett før kursdagen.
Gjennom en slik tilnærming sikrer vi en grunnleggende repetisjon av forståelse for fysikk og fartslære, lover og forskrifter samt utrykningsmetodikken før dagen med praktisk trening med instruktør.

Etter gjennomført teorimodul avtales en kjøredag for  faglig vedlikehold og utvikling av utrykningskompetansen på kode 160.
Denne dagen kjører vi i tjenestens område og gjennomføres i henhold til §36 i forskriften

Vedlikeholdskjøring kan gjennomføres som en av følgende to modeller:

Modell 1)
• Forkurs – teori med prøver – på nett (inkl oppfølging)
• 2 timer utrykningskjøring med vår skolebil og en time demo pr elev
• 1 time med instruktør i tjenestens eget kjøretøy (utsjekk på kjøretøy)
• Rapport med evt anbefalinger om faglig oppføling eller status til leder (jfr kap 9)

Pris kr. 3.990,- pr elev *
(Forutsetter minst 2 elever pr dag som settes opp)

Model 2)
• Forkurs – teori med prøver – på nett (inkl oppfølging)
• 2 timer med instruktør i tjenestens eget kjøretøy (utsjekk på kjøretøy)
• Rapport med evt anbefalinger om faglig oppføling eller status til leder (jfr kap 9)

Pris kr. 2.490,- pr elev *
(Forutsetter minst 2 eler pr dag som settes opp)

*) Det er ikke mva på undervisning

Ta kontakt om dere har behov som ikke er dekket her. Både kjøregårdstrening, glattkjøring og andre spesialkurs kan tilpasses deres behov.

The Moving Process

Request a Quote

Lorem ipsum dolor sit amet cotur adiing elit maecenas into the old erat pelleue vulputate mlloa.

Book a Move

Lorem ipsum dolor sit amet cotur adiing elit maecenas into the old erat pelleue vulputate mlloa.

Pack Your Things

Lorem ipsum dolor sit amet cotur adiing elit maecenas into the old erat pelleue vulputate mlloa.

Moving Day

Lorem ipsum dolor sit amet cotur adiing elit maecenas into the old erat pelleue vulputate mlloa.

Reviews From Our Satisfied Clients.

We believe in hard work, and we are not cutting corners. The clients are always in our thoughts, and we are taking care of their belongings, and we want to move them with safe and respectful.

“Book in advance - this was the best choice I had during the moving process. Count on me - They worth it!”

“No doubt! The Movers are the best company in the world! They did amazing work and they did it with a smile!”

General Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam