Kode 160

Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)

 

Våre kurs

 


Free

Vedlikeholdskurs

Teorimodulen til vedlikeholdskurset i utrykningskompetanse


Våre instruktører

 

Geir Engely

        Geir Engely – Fagansvarlig utrykningsinstruktør

Geir er utdannet Paramedic og utrykningsinstruktør
Geir er fag- og undervisningsansvarlig for Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS utrykningsskole

Med over 23 års erfaring fra ambulansetjenesten har han de siste årene jobbet som ulykkesgransker både fra Statens Vegvesens «Ambulanseulykkesgruppe» (2009-2015) og som ulykkesgransker for Oslo Politidistrikt (2016 – 2019) i tillegg til jobben som utrykningsinstruktør i ambulansetjenesten Oslo.

kurs@fernomobility.com
+47 916 15 122

                          Utrykningsinstruktør    
                   Terje Tutturen

Terje er utdannet Politi og jobbet hele sin karriere i Politiet.
Terje har hatt funksjon som utrykningsinstruktør fra Politiet siden han ble godkjent kjøreinstruktør i 1985.
Meste av tjenestetiden i Politiet innenfor trafikk og utdanning. Terje var med å starte kjøreopplæringen ved Politi Høyskolen (PHS).
Kjørt «sivile» kurs siden starten på 1990 for de fleste nødetater i Norge.
Terje har vært vært undervisningsansvarlig for Avinor, Forsvaret, Follo Brannvesen og Moss Interkommunale Brannvesen, og har også siden 2015 undervist i Yrkessjåførdirektivet på Buss og Tungbil.
Terje startet som instruktør for VIB høsten 2020 og disponerer en Volvo XC70 utrykningsbil.

 

kurs@fernomobility.com 
Tlf+47 91375980

Terje Tutturen
2020 Volvo V60 Cross Country
Volvo XC70 (Terje)